OUR VISION

NAŠA VÍZIA

notch-right

Vidíme potenciál pre zdravie a prosperitu v spoločenstvách celého sveta.

V spoločnosti Abbott sme presvedčení, že zodpovedné, trvalo udržateľné a inkluzívne podnikanie hrá dôležitú úlohu pri budovaní zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Prostredníctvom našich operácií a pri práci s ostatnými sa snažíme o podporu hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho blahobytu.

Každý deň ľudia na celom svete závisia od našich produktov, aby žili nielen dlhšie, ale aj lepšie. To je dôvod, prečo vedieme naše podnikanie správnym spôsobom, z dlhodobého hľadiska a v prospech mnohých ľudí, ktorým slúžime.

Naše občianske úsilie sa zameriava na tri priority, ktoré prinášajú prospech spoločenstvám a nášmu podniku a ktoré najlepšie zodpovedajú našim vedeckým poznatkom, podnikateľským schopnostiam a jedinečným zdrojom.

STRATEGICKÉ PRIORITY

Vytváranie vynikajúcich produktov

Ľudia na celom svete závisia od našich produktov a nášho podniku, ktoré im pomáhajú viesť zdravší život. Toto je náš základný cieľ: poskytovanie inovatívnych, vysokokvalitných produktov, ktoré pomáhajú ľuďom žiť lepšie.

Zlepšenie prístupu

Chceme, aby sa naše produkty dostali k ľuďom, ktorí ich potrebujú. Preto spolupracujeme na rozširovaní dostupnosti našich produktov a riešení kľúčových prekážok vrátane budovania kapacít zdravotnej starostlivosti.

Ochrana životného prostredia

Pracujeme na znížení vplyvu nášho podnikania na životné prostredie, od získavania surovín až po výrobu a distribúciu našich produktov a dokonca aj pri používaní produktov a likvidácii ich obalov.

NÁŠ PRÍSTUP

Zodpovedné obchodné praktiky

Naše podnikanie vedieme správnym spôsobom, a to dlhodobo. Každý deň, prostredníctvom veľkých aj malých skutkov, zabezpečujeme, aby naše podnikanie fungovalo v prospech mnohých ľudí, ktorým slúžime.

Inkluzívne podnikanie/spoločné hodnoty

Pri budovaní nášho podniku pracujeme na splnení dosiaľ nenaplnených spoločenských potrieb prostredníctvom budovania kapacít v našom dodávateľskom reťazci, vyrábania lokalizovaných produktov, rozširovania dostupnosti našich produktov a riešenia prekážok v oblasti starostlivosti.

Strategická filantropia

Spoločnosť Abbott a naša nadácia Abbott Fund podporujú sociálne programy, ktoré sú v súlade s naším podnikaním, a využívajú špecializované skúsenosti zamestnancov spoločnosti Abbott a naše inovatívne produkty.

 

true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?