OUR VISION

NAŠA VÍZIA

notch-right

Vidíme potenciál pre zdravie a prosperitu v spoločenstvách celého sveta.

V spoločnosti Abbott sme presvedčení, že zodpovedné, trvalo udržateľné a inkluzívne podnikanie hrá dôležitú úlohu pri budovaní zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Prostredníctvom našich operácií a pri práci s ostatnými sa snažíme o podporu hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho blahobytu.

Každý deň ľudia na celom svete závisia od našich produktov, aby žili nielen dlhšie, ale aj lepšie. To je dôvod, prečo vedieme naše podnikanie správnym spôsobom, z dlhodobého hľadiska a v prospech mnohých ľudí, ktorým slúžime.

Naše občianske úsilie sa zameriava na tri priority, ktoré prinášajú prospech spoločenstvám a nášmu podniku a ktoré najlepšie zodpovedajú našim vedeckým poznatkom, podnikateľským schopnostiam a jedinečným zdrojom.

STRATEGICKÉ PRIORITY

Vytváranie vynikajúcich produktov

Ľudia na celom svete závisia od našich produktov a nášho podniku, ktoré im pomáhajú viesť zdravší život. Toto je náš základný cieľ: poskytovanie inovatívnych, vysokokvalitných produktov, ktoré pomáhajú ľuďom žiť lepšie.

Zlepšenie prístupu

Chceme, aby sa naše produkty dostali k ľuďom, ktorí ich potrebujú. Preto spolupracujeme na rozširovaní dostupnosti našich produktov a riešení kľúčových prekážok vrátane budovania kapacít zdravotnej starostlivosti.

Ochrana životného prostredia

Pracujeme na znížení vplyvu nášho podnikania na životné prostredie, od získavania surovín až po výrobu a distribúciu našich produktov a dokonca aj pri používaní produktov a likvidácii ich obalov.

NÁŠ PRÍSTUP

Zodpovedné obchodné praktiky

Naše podnikanie vedieme správnym spôsobom, a to dlhodobo. Každý deň, prostredníctvom veľkých aj malých skutkov, zabezpečujeme, aby naše podnikanie fungovalo v prospech mnohých ľudí, ktorým slúžime.

Inkluzívne podnikanie/spoločné hodnoty

Pri budovaní nášho podniku pracujeme na splnení dosiaľ nenaplnených spoločenských potrieb prostredníctvom budovania kapacít v našom dodávateľskom reťazci, vyrábania lokalizovaných produktov, rozširovania dostupnosti našich produktov a riešenia prekážok v oblasti starostlivosti.

Strategická filantropia

Spoločnosť Abbott a naša nadácia Abbott Fund podporujú sociálne programy, ktoré sú v súlade s naším podnikaním, a využívajú špecializované skúsenosti zamestnancov spoločnosti Abbott a naše inovatívne produkty.

 

  • share ZDIEĽAŤ
  • print TLAČIŤ
  • download PREVZIAŤ
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?