SPOLOČNOSŤ ABBOTT V SKRATKE

POMÁHAME ĽUĎOM ŽIŤ ČO NAJLEPŠÍ ŽIVOT VĎAKA DOBRÉMU ZDRAVIU

135

UŽ VIACV AKO 135 ROKOV OBJAVUJEME NOVÉ SPÔSOBY, AKO UROBIŤ ŽIVOT LEPŠÍM

160+

TVORÍME ROZDIEL VO VIAC AKO 160 KRAJINÁCH

115 tis.

NA CELOM SVETE PRACUJE 115 000 NAŠICH ZAMESTNANCOV, ABY ZANECHALI TRVALÝ VPLYV NA ZDRAVÍ

     

VEDÚCE POSTAVENIE NA TRHU

MONITOROVANIE GLUKÓZY

 

SKRÍNING KRVI A PLAZMY

 

PEDIATRICKÁ VÝŽIVA

NA MNOHÝCH SVETOVÝCH TRHOCH

SRDCOVÉ PUMPY (LVAD)

 

MONITOROVANIE SRDCOVÉHO ZLYHANIA NA DIAĽKU

 

TESTOVANIE V MIESTE STAROSTLIVOSTI

 

POMÔCKY NA LIEČBU CHRONICKEJ BOLESTI

 

ŠÍRENIE INOVÁCIÍ

PRIEKOPNÍCKA LIEČBA DIABETU

Špičková technológia snímania zobrazuje glukózu skenovaním

REVOLÚCIA V OBLASTI SRDCOVÉHO ZDRAVIA

Zariadenie otvára upchané srdcové cievy a po čase sa rozpustí

DIAGNOSTIKA NA NOVEJ ÚROVNI

Nevídaný prístup k poskytovaniu účinnejšieho a komplexnejšieho diagnostického riešenia

DÔVERYHODNÉ ZNAČKY

VÝROBKY NEMUSIA BYŤ DOSTUPNÉ NA VŠETKÝCH TRHOCH

VYTVÁRAME ROZDIEL

„NAJOBDIVOVANEJŠIE SPOLOČNOSTI” PODĽA ČASOPISU FORTUNE

Od roku 1984

Č. 1 v zdravotníckych produktoch

2014 – 2020

LÍDER PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA

Index trvalej udržateľnosti Dow Jones, 2013 – 2019, 15. rok na indexe

NAJLEPŠÍ ZAMESTNÁVATELIA PODĽA ČASOPISU SCIENCE

16 rokov

100 NAJLEPŠÍCH SPOLOČNOSTÍ

pre pracujúcu matku, 19 rokov

50 NAJLEPŠÍCH SPOLOČNOSTÍ Z HĽADISKA DIVERZITY

DiversityInc, 16 rokov

VEDÚCE POSTAVENIE MEDZI PRACOVISKAMI

vo viac ako 25 krajinách