DIAGNOSTIKA

PRINÁŠA PRESNÉ A VČASNÉ INFORMÁCIE PRE LEPŠIU STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZDRAVIE

O DIAGNOSTIKE

LEPŠIE INFORMÁCIE VEDÚ K LEPŠIEMU ZDRAVIU    

Kľúčom k úspešnej liečbe a úplnej regenerácii je často rýchla a presná diagnóza. Prevratné testy a diagnostické nástroje spoločnosti Abbott poskytujú poznatky, ktoré umožňujú inteligentnejšie, rýchlejšie rozhodnutia a menia spôsob, akým sa svet stará o zdravie.

Naša priekopnícke technológie prenikajú do všetkých  zdravotníckych postupov - týkajú sa lekárskych diagnostických prístrojov, testov, automatizovaných a informatičných riešení pre nemocnice, referenčné laboratóriá, transfúzne stanice, pohotovostné oddelenia, ordinácie lekárov a kliniky.

 

Navštívte stránku www.diagnostics.abbott, kde nájdete viac informácií.

alt_text

KLINICKÉ LABORATÓRIUM

INOVÁCIE, KTORÉ UMOŽŇUJÚ RÝCHLEJŠIU A PRESNEJŠIU DIAGNÓZU

Lekári sa spoliehajú na presné a včasné informácie, aby mohli prijať najlepšie rozhodnutie o liečbe. Naše diagnostické prístrojové systémy a testy sa používajú v nemocniciach, laboratóriách a klinikách na skríning a diagnostiku chorôb a monitorovanie celkového zdravia človeka. Naším cieľom je, aby zdravotnícki pracovníci odhalili a liečili choroby skôr.

Navštívte stránku www.corelaboratory.abbott, kde nájdete viac informácií.

MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA

PREMENA PERSONALIZOVANE
J MEDICÍNY NA
REALITU

Molekulárna veda transformuje diagnostiku a liečbu závažných ochorení, ako sú určité infekčné ochorenia a rakoviny. Molekulárne diagnostické systémy spoločnosti Abbott analyzujú DNA a RNA na molekulárnej úrovni, riadia rozhodnutia o liečbe tým, že poskytujú presnejšie klinické testy alebo pomáhajú identifikovať vysoko cielenéterapie, ktoré budú pravdepodobne úspešné.

alt

MIESTO STAROSTLIVOSTI

VÝSLEDKY TESTOV UŽ O NIEKOĽKO MINÚT

Potreba rýchlych, presných a spoľahlivých výsledkov testov je životne dôležitá na pohotovostiach, v strediskách kritickej starostlivosti a v iných situáciách, kde je potrebné rýchlo prijímať rozhodnutia o liečbe. Prenosné ručné analyzátory krvi spoločnosti Abbott poskytujú výsledky laboratórnej kvality v reálnom čase, aby urýchlili rozhodovanie a zabezpečili primeranú starostlivosť tam, kde je to potrebné, a vtedy, keď je to potrebné.

Navštívte stránku www.globalpointofcare.abbott, kde nájdete viac informácií.