A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib.
O DIAGNOSTIKE

LEPŠIE INFORMÁCIE VEDÚ K LEPŠIEMU ZDRAVIU    

Kľúčom k úspešnej liečbe a úplnej regenerácii je často rýchla a presná diagnóza. Prevratné testy a diagnostické nástroje spoločnosti Abbott poskytujú poznatky, ktoré umožňujú inteligentnejšie, rýchlejšie rozhodnutia a menia spôsob, akým sa svet stará o zdravie.

Naša priekopnícke technológie prenikajú do všetkých  zdravotníckych postupov - týkajú sa lekárskych diagnostických prístrojov, testov, automatizovaných a informatičných riešení pre nemocnice, referenčné laboratóriá, transfúzne stanice, pohotovostné oddelenia, ordinácie lekárov a kliniky.

Navštívte stránku www.diagnostics.abbott, kde nájdete viac informácií.

KLINICKÉ LABORATÓRIUM

INOVÁCIE, KTORÉ UMOŽŇUJÚ RÝCHLEJŠIU A PRESNEJŠIU DIAGNÓZU

Lekári sa spoliehajú na presné a včasné informácie, aby mohli prijať najlepšie rozhodnutie o liečbe. Naše diagnostické prístrojové systémy a testy sa používajú v nemocniciach, laboratóriách a klinikách na skríning a diagnostiku chorôb a monitorovanie celkového zdravia človeka. Naším cieľom je, aby zdravotnícki pracovníci odhalili a liečili choroby skôr.

Navštívte stránku www.corelaboratory.abbott, kde nájdete viac informácií.

MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA

PREMENA PERSONALIZOVANEJ MEDICÍNY NA REALITU

Molekulárna veda transformuje diagnostiku a liečbu závažných ochorení, ako sú určité infekčné ochorenia a rakoviny. Molekulárne diagnostické systémy spoločnosti Abbott analyzujú DNA a RNA na molekulárnej úrovni, riadia rozhodnutia o liečbe tým, že poskytujú presnejšie klinické testy alebo pomáhajú identifikovať vysoko cielenéterapie, ktoré budú pravdepodobne úspešné.

MIESTO STAROSTLIVOSTI

VÝSLEDKY TESTOV UŽ O NIEKOĽKO MINÚT

Potreba rýchlych, presných a spoľahlivých výsledkov testov je životne dôležitá na pohotovostiach, v strediskách kritickej starostlivosti a v iných situáciách, kde je potrebné rýchlo prijímať rozhodnutia o liečbe. Prenosné ručné analyzátory krvi spoločnosti Abbott poskytujú výsledky laboratórnej kvality v reálnom čase, aby urýchlili rozhodovanie a zabezpečili primeranú starostlivosť tam, kde je to potrebné, a vtedy, keď je to potrebné.

Navštívte stránku www.globalpointofcare.abbott, kde nájdete viac informácií.

INFORMATIKA

OD INFORMÁCIÍ K ČINOM

Laboratóriá zohrávajú v zdravotnej starostlivosti klúčovú úlohu a poskytujú presné informácie, ktoré sú základom efektívnej starostlivosti. Naše informatické riešenia pomáhajú vytvárať inteligentnejšie laboratóriá pri zastrešovaní celého spektra klinických potrieb – od spracovania až po testovanie a analýzu. Zjednodušením zložitých procesov a sprístupnením informácií všade tam, kde je to potrebné, transformujeme spôsoby, akými laboratórium dodáva a využíva diagnostické informácie.

Navštívte stránku www.informatics.abbott, kde nájdete viac informácií.

true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?