DODÁVATELIA

PODIEL NA NAŠOM ÚSPECHU

Získajte informácie o našich očakávaniach, o zakúpených produktoch a službách a ďalších požiadavkách na dodávateľov.

ROZMANITOSŤ DODÁVATEĽOV

NAŠA VÝHODA – ROZMANITOSŤ

Snažíme sa o to, aby sme malým podnikom a podnikom s rôznorodým vlastníctvom poskytovali spravodlivé príležitosti.

PRESKÚMAŤ
SPRÁVCOVSTVO

BEZPEČNÉ ZLOŽKY A KVALITA

Bezpečné a spoľahlivé produkty sú dôležitou súčasťou nášho záväzku zlepšovať ľudské zdravie.

PRESKÚMAŤ
POKYNY PRE DODÁVATEĽOV
NAŠE POKYNY PRE DODÁVATEĽOV POMÁHAJÚ ZAVÁDZAŤ A UDRŽIAVAŤ SILNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

Od dodávateľov spoločnosti Abbott sa vyžaduje, aby si prečítali a súhlasili s našimi pokynmi pre dodávateľov (angličtina), ktoré opisujú očakávania týkajúce sa nasledujúceho:

 • Etické správanie
 • Bezúhonné podnikanie a spravodlivá hospodárska súťaž
 • Ochrana súkromia
 • Pracovné práva a ochrana pracovníkov
 • Životné podmienky zvierat
 • Ochrana životného prostredia
 • Postupy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
NAŠI DODÁVATELIA SPĹŇAJÚ DÔLEŽITÉ ŠTANDARDY TÝKAJÚCE SA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Súčasťou nášho poslania ako sociálne zodpovednej spoločnosti je hodnotenie nových a už existujúcich dodávateľov. Vyhodnocujeme ich schopnosť postarať sa o bezpečné pracovné podmienky a úctivo zaobchádzať s nezávislými dodávateľmi, ako aj dodržiavať etické postupy, environmentálne zodpovedné výrobné procesy a vynikajúce systémy riadenia.


Navyše, spoločnosť Abbott obchoduje iba s dodávateľmi, ktorých podnikanie nie je spájané s obchodovaním s ľuďmi a otroctvom.


Viac informácií o našom Programe pre sociálnu zodpovednosť dodávateľov, nájdete v častých otázkach, v našom priznaní na základe Zákona o transparentnosti v dodávateľských reťazcoch v Kalifornii alebo na adrese AbbottSupplierSocialResponsibilityProgram@abbott.com.

PERSPEKTÍVNI DODÁVATELIA

ZADAJTE INFORMÁCIE O VAŠEJ SPOLOČNOSTI

Potenciálni dodávatelia (nerôznorodí) môžu predložiť informácie o spoločnosti na adresu  supplier@abbott.com. Do riadku predmetu uveďte svoju oblasť podnikania.

POZNÁMKA: Rôznorodí dodávatelia: kliknite sem pre schránku pre rôznorodých dodávateľov.

VÝKON

VÝKONNOSŤ DODÁVATEĽA KONTROLUJEME PROSTREDNÍCTVOM SPÄTNEJ VÄZBY

Stanovili sme kritériá na meranie výkonnosti dodávateľov, ktorí majú najväčší vplyv na naše podnikanie. Pre túto skupinu dodávateľov sa vykonáva monitorovanie výkonnosti, ako je popísané v brožúre Program výkonnosti dodávateľa.
ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

UDRŽIAVANIE NAJVYŠŠÝCH ETICKÝCH ŠTANDARDOV

Naše prevádzkové postupy pre interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a zákazníkmi v Spojených štátoch sa používajú ako referenčná príručka, ktorá pomáha dodávateľom dodržiavať naše prevádzkové postupy pre financovanie programov, keď pracujú v našom mene. Akúkoľvek výnimku z týchto postupov musí predbežne schváliť oddelenie pre etiku a úradník zodpovedný za dodržiavanie predpisov.

 

Tieto postupy nadobudli účinnosť 1. januára 2013.

 

POŽIADAVKY NA NÁKUP

UPOŽIADAVKY NA NÁKUPNÉ OBJEDNÁVKY PRE USA

V prípade objednávok v Spojených štátoch sa na všetky nákupné objednávky, v ktorých je spoločnosť Abbott kupujúcim, vzťahujú zmluvné podmienky (T&C) platné pre materiály a služby. Ak existuje osobitná dohoda medzi spoločnosťou Abbott a dodávateľom, zmluvné podmienky stanovené v takejto písomnej dohode budú mať prednosť pred akýmikoľvek konfliktnými zmluvnými podmienkami v objednávke. Pozrite si dokument poznámky k objednávkam pre dodávateľov s ďalšími informáciami.
ČO KUPUJEME

KUPUJEME MNOŽSTVO TOVARU A SLUŽIEB

V roku 2014 sme zakúpili tovar a služby v odhadovanej hodnote 10 miliárd dolárov od viac ako 22 000 dodávateľov z celého sveta. Typy zakúpeného tovaru a služieb:

 • Reklama
 • Poľnohospodárske komodity
 • Bankovníctvo
 • Biologické produkty
 • Kapitálové vybavenie
 • Chemické produkty
 • Komerčné služby
 • Reklama
 • Stretnutia/podujatia
 • Tlač
 • Počítače/počítačové doplnky
 • Výstavba
 • Spotrebné produkty
 • Elektronika
 • Energie/verejné služby
 • Inžinierske služby
 • Vozidlá/servis vozového parku
 • Potravinárske služby
 • Pohonné hmoty/mazivá
 • Sklenené nádoby
 • Služby zdravotníckych pracovníkov (HCP)
 • Zdravotnícka organizácia (HCO)
 • Injekčne vstrekované diely
 • IT/telekomunikačné služby
 • Správcovské služby/služby práčovne
 • Úprava okolia/kladenie chodníkov/asfaltovanie
 • Právne služby
 • Logistické/prepravné služby
 • Strojovo obrábané diely
 • Prieskum trhu
 • Kovovýroba
 • Dodávky MRO
 • Ihly/kanyly
 • Kancelárske potreby a služby
 • Obalová technika/zásoby/štítky
 • Hubenie škodcov/odstraňovanie odpadu
 • Profesionálne služby
 • Správcovské služby/služby práčovne
 • Úprava okolia/kladenie chodníkov/asfaltovanie
 • Právne služby
 • Logistické/prepravné služby
 • Strojovo obrábané diely
 • Prieskum trhu
 • Kovovýroba
 • Dodávky MRO
 • Ihly/kanyly
 • Kancelárske potreby a služby
 • Obalová technika/zásoby/štítky
 • Hubenie škodcov/odstraňovanie odpadu
 • Profesionálne služby
  • Poradenstvo
  • Financie
  • HR
  • PR
  • Školenie
 • Bezpečnostné zásoby
 • Kategorizované lieky/alkoholy SDA
 • Výroba treťou stranou
 • Preprava a doručenie
 • Údržba vozidiel

notch


accessibility


true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?