DODÁVATELIA

PODIEL NA NAŠOM ÚSPECHU

Získajte informácie o našich očakávaniach, o zakúpených produktoch a službách a ďalších požiadavkách na dodávateľov.

ROZMANITOSŤ DODÁVATEĽOV

NAŠA VÝHODA – ROZMANITOSŤ

Snažíme sa o to, aby sme malým podnikom a podnikom s rôznorodým vlastníctvom poskytovali spravodlivé príležitosti.

SPRÁVCOVSTVO

BEZPEČNÉ ZLOŽKY A KVALITA

Bezpečné a spoľahlivé produkty sú dôležitou súčasťou nášho záväzku zlepšovať ľudské zdravie.

POKYNY PRE DODÁVATEĽOV

NAŠE POKYNY PRE DODÁVATEĽOV POMÁHAJÚ ZAVÁDZAŤ A UDRŽIAVAŤ SILNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

NAŠI DODÁVATELIA SPĹŇAJÚ DÔLEŽITÉ ŠTANDARDY TÝKAJÚCE SA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

PERSPEKTÍVNI DODÁVATELIA

ZADAJTE INFORMÁCIE O VAŠEJ SPOLOČNOSTI

VÝKON

VÝKONNOSŤ DODÁVATEĽA KONTROLUJEME PROSTREDNÍCTVOM SPÄTNEJ VÄZBY

ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

UDRŽIAVANIE NAJVYŠŠÝCH ETICKÝCH ŠTANDARDOV

POŽIADAVKY NA NÁKUP

UPOŽIADAVKY NA NÁKUPNÉ OBJEDNÁVKY PRE USA

ČO KUPUJEME

KUPUJEME MNOŽSTVO TOVARU A
SLUŽIEB

V roku 2014 sme zakúpili tovar a služby v odhadovanej hodnote 10 miliárd dolárov od viac ako 22 000 dodávateľov z celého sveta. Typy zakúpeného tovaru a služieb:

 • Reklama
 • Poľnohospodárske komodity
 • Bankovníctvo
 • Biologické produkty
 • Kapitálové vybavenie
 • Chemické produkty
 • Komerčné služby
 • Reklama
 • Stretnutia/podujatia
 • Tlač
 • Počítače/počítačové doplnky
 • Výstavba
 • Spotrebné produkty
 • Elektronika
 • Energie/verejné služby
 • Inžinierske služby
 • Vozidlá/servis vozového parku
 • Potravinárske služby
 • Pohonné hmoty/mazivá
 • Sklenené nádoby
 • Služby zdravotníckych pracovníkov (HCP)
 • Zdravotnícka organizácia (HCO)
 • Injekčne vstrekované diely
 • IT/telekomunikačné služby
 • Správcovské služby/služby práčovne
 • Úprava okolia/kladenie chodníkov/asfaltovanie
 • Právne služby
 • Logistické/prepravné služby
 • Strojovo obrábané diely
 • Prieskum trhu
 • Kovovýroba
 • Dodávky MRO
 • Ihly/kanyly
 • Kancelárske potreby a služby
 • Obalová technika/zásoby/štítky
 • Hubenie škodcov/odstraňovanie odpadu
 • Profesionálne služby
 • Správcovské služby/služby práčovne
 • Úprava okolia/kladenie chodníkov/asfaltovanie
 • Právne služby
 • Logistické/prepravné služby
 • Strojovo obrábané diely
 • Prieskum trhu
 • Kovovýroba
 • Dodávky MRO
 • Ihly/kanyly
 • Kancelárske potreby a služby
 • Obalová technika/zásoby/štítky
 • Hubenie škodcov/odstraňovanie odpadu
 • Profesionálne služby
  • Poradenstvo
  • Financie
  • HR
  • PR
  • Školenie
 • Bezpečnostné zásoby
 • Kategorizované lieky/alkoholy SDA
 • Výroba treťou stranou
 • Preprava a doručenie
 • Údržba vozidiel