SPRÁVCOVSTVO

BEZPEČNÉ ZLOŽKY A KVALITA

Keďže sme lídrom v oblasti globálnej zdravotnej starostlivosti, naším cieľom je vytvárať a rozvíjať produkty, ktoré zachovávajú a zlepšujú životy. Podstatou tohto cieľa je zabezpečiť, aby naše produkty boli bezpečné a účinné a aby priniesli zamýšľané výhody.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

ONAŠI DODÁVATELIA DODRŽIAVAJÚ NAJVYŠŠIE ŠTANDARDY KVALITY

Mnohé vlády na celom svete zavádzajú nové zákony a nariadenia na kontrolu používania určitých chemických látok vo výrobkoch. Niektoré z týchto zákonov zahŕňajú nasledovné:

 

  • Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok (REACH)
  • Obmedzenie nebezpečných látok (RoHS)
  • Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?