SPRÁVCOVSTVO

BEZPEČNÉ ZLOŽKY A KVALITA

Keďže sme lídrom v oblasti globálnej zdravotnej starostlivosti, naším cieľom je vytvárať a rozvíjať produkty, ktoré zachovávajú a zlepšujú životy. Podstatou tohto cieľa je zabezpečiť, aby naše produkty boli bezpečné a účinné a aby priniesli zamýšľané výhody.

 

 

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

ONAŠI DODÁVATELIA DODRŽIAVAJÚ NAJVYŠŠIE ŠTANDARDY KVALITY

Mnohé vlády na celom svete zavádzajú nové zákony a nariadenia na kontrolu používania určitých chemických látok vo výrobkoch. Niektoré z týchto zákonov zahŕňajú nasledovné:

Našich dodávateľov žiadame, aby vyplnili dotazník o obmedzených látkach, ktorý obsahuje údaje o chemickom zložení pre všetky diely dodávané spoločnosti Abbott. V prípadoch, keď nie sú aktuálne k dispozícii úplné informácie, dotazník požaduje údaje o zložení chemických látok, ktoré sú aktuálne identifikované v rámci vyššie uvedených regulačných iniciatív.

V prípade otázok o obmedzených látkach kontaktujte Abbott.REACH@abbott.com, našu externú poštovú schránku, ktorá je z dôvodu komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi monitorovaná denne.