UDRŽATEĽNOSŤ

NAŠA VÍZIA UDRŽATEĽNOSTI

Udržateľnosť v spoločnosti Abbott sa zameriava na oblasti, v ktorých sa príležitosti pre naše podnikanie pretínajú s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. Naším cieľom je dosiahnuť udržateľný rast, dodávať technológie meniace život a vytvárať hodnotu v komunitách na celom svete.

Získavame dôveru pre naše značky a produkty prostredníctvom najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti, etiky a integrity.

Vytvárame inovatívne nové riešenia, aby sme vyhoveli meniacim sa potrebám v oblasti zdravotnej starostlivosti a nové systémy, ktoré podporujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Podporujeme a chránime zdravé životné prostredie minimalizáciou environmentálnej stopy našich činností a ochranou zdrojov čistej vody na celom svete.

Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi pri uplatňovaní najvyšších štandardov environmentálnej a sociálnej zodpovednosti v celom našom dodávateľskom reťazci vrátane ochrany ľudských práv.

Chránime zdravie našich zamestnancov, aby sme im pomohli naplno využiť ich potenciál.

SPRÁVY

AKTUÁLNE

Komplexný pohľad na náš ekonomický, sociálny a environmentálny pokrok a výsledky.

PREDCHÁDZAJÚCE

Viac ako 15 rokov informujeme o najvýznamnejších vplyvoch nášho podnikania na celom svete.

KRAJINA

Trvalo udržateľná výkonnosť na niektorých našich kľúčových trhoch.

SLEDUJTE SPOLOČNOSŤ ABBOTT