NAŠA VÍZIA UDRŽATEĽNOSTI

Udržateľnosť v spoločnosti Abbott sa zameriava na oblasti, v ktorých sa príležitosti pre naše podnikanie pretínajú s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. Naším cieľom je dosiahnuť udržateľný rast, dodávať technológie meniace život a vytvárať hodnotu v komunitách na celom svete.

    • Získavame dôveru pre naše značky a produkty prostredníctvom najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti, etiky a integrity.
    • Vytvárame inovatívne nové riešenia, aby sme vyhoveli meniacim sa potrebám v oblasti zdravotnej starostlivosti a nové systémy, ktoré podporujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým, ktorí ju najviac potrebujú.
    • Podporujeme a chránime zdravé životné prostredie minimalizáciou environmentálnej stopy našich činností a ochranou zdrojov čistej vody na celom svete.
    • Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi pri uplatňovaní najvyšších štandardov environmentálnej a sociálnej zodpovednosti v celom našom dodávateľskom reťazci vrátane ochrany ľudských práv.
    • Chránime zdravie našich zamestnancov, aby sme im pomohli naplno využiť ich potenciál.
SPRÁVY
hd ZISTITE VIAC
Aktuálne
Komplexný pohľad na náš ekonomický, sociálny a environmentálny pokrok a výsledky.
dsf ZISTITE VIAC
Predchádzajúce
Viac ako 15 rokov informujeme o najvýznamnejších vplyvoch nášho podnikania na celom svete.
ds ZISTITE VIAC
Krajina
Trvalo udržateľná výkonnosť na niektorých našich kľúčových trhoch.
SLEDUJTE SPOLOČNOSŤ ABBOTT
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?