SOCIÁLNY VPLYV SOCIÁLNY VPLYV SOCIÁLNY VPLYV SOCIÁLNY VPLYV
POZITÍVNY VPLYV

Ako vedúca spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti máme zásadný pozitívny

sociálny vplyv a pomáhame ľuďom žiť dlhšie a lepšie. Využívame naše jedinečné silné stránky na identifikáciu a investovanie do inovácií, ktoré menia život, navrhujeme nové obchodné modely, aby sme vyhoveli vznikajúcim potrebám v oblasti zdravotnej starostlivosti a nachádzame merateľné spôsoby, ako riešiť sociálne výzvy prostredníctvom našich vedeckých a technických skúseností. Keď uprednostňujeme systémové myslenie a spoluprácu, môžeme rozširovať naše podnikanie, zlepšovať životy a vytvárať hodnotu v komunitách na celom svete.

 

 
OBLASTI ZAMERANIA
alt ZISTITE VIAC
PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Celosvetová spolupráca, aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia zdravému životu.
alt ZISTITE VIAC
ZAPOJENIE KOMUNITY
Posilňovanie komunít, v ktorých žijeme a pôsobíme.
alt ZISTITE VIAC
SPOLOČNÝ VPLYV
Vytváranie hodnoty pre naše podnikanie a komunity, v ktorých pôsobíme.
alt ZISTITE VIAC
VEDECKÉ VZDELÁVANIE
Inšpirácia ďalších generácií vedcov a technikov.
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?