SOCIÁLNY VPLYV

PODPORA ZMIEN PROSTREDNÍCTVOM PRÍSTUPU K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI,
ZAPOJENIA KOMUNITY, VZDELÁVANIA A SPOLOČNÉHO VPLYVU

white curve

POZITÍVNY VPLYV

Ako vedúca spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti máme zásadný pozitívny sociálny vplyv a pomáhame ľuďom žiť dlhšie a lepšie. Využívame naše jedinečné silné stránky na identifikáciu a investovanie do inovácií, ktoré menia život, navrhujeme nové obchodné modely, aby sme vyhoveli vznikajúcim potrebám v oblasti zdravotnej starostlivosti a nachádzame merateľné spôsoby, ako riešiť sociálne výzvy prostredníctvom našich vedeckých a technických skúseností. Keď uprednostňujeme systémové myslenie a spoluprácu, môžeme rozširovať naše podnikanie, zlepšovať životy a vytvárať hodnotu v komunitách na celom svete.

 

 

OBLASTI ZAMERANIA

PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Celosvetová spolupráca, aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia zdravému životu.

ZAPOJENIE KOMUNITY

Posilňovanie komunít, v ktorých žijeme a pôsobíme.

SPOLOČNÝ VPLYV

Vytváranie hodnoty pre naše podnikanie a komunity, v ktorých pôsobíme.

VEDECKÉ VZDELÁVANIE

Inšpirácia ďalších generácií vedcov a technikov.

Gray curve