NADÁCIA ABBOTT FUND

NAŠA VÍZIA FILANTROPIE

Filantropiu vnímame ako silný zdroj podpory sociálnych inovácií, ktoré vedú k odolnejším a zdravším komunitám. Poskytuje nám príležitosť propagovať nové nápady, vytvárať nové riešenia, rozvíjať ďalšiu generáciu lídrov, posilňovať občianske a sociálne organizácie a budovať partnerstvá na riešenie zložitých globálnych problémov. Uplatňujeme tri princípy, ktoré považujeme za zásadné pre premyslenú a efektívnu filantropiu:

Zameranie na komunitu

Riešenia v komunite musia znamenať spoluprácu s ľuďmi, ktorých sa snažíme podporovať, a musia byť vo vlastníctve ľudí v komunite

Vplyv

Meranie a vyhodnocovanie nášho vplyvu je mocným nástrojom, ktorý nám umožňuje neustále sa učiť a robiť kritické rozhodnutia

Udržateľnosť

Chápeme, že dlhodobý úspech programov závisí od nezávislosti od podpory darcov

HISTÓRIA

Nadáciu Abbott Fund založila spoločnosť Abbott v roku 1951 ako filantropickú nadáciu. Investujeme do inovatívnych nápadov, ktoré rozširujú prístup k zdravotnej starostlivosti, posilňujú komunity, v ktorých žijeme a pôsobíme, a propagujú vedecké a lekárske vzdelávanie. V spolupráci s ostatnými sa usilujeme o trvalý vplyv na životy ľudí a podporujeme ostatných, aby vykonávali pozitívne skutky.

    

OBLASTI ZAMERANIA

PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Nachádzanie riešení, ktoré odstraňujú prekážky pre zdravý život

ZAPOJENIE KOMUNITY

Posilňovanie komunít, v ktorých žijeme a pôsobíme

VEDECKÉ VZDELÁVANIE

Inšpirácia ďalších generácií vedcov a technikov

GRANTY

Nadácia Abbott Fund v súčasnosti neakceptuje nevyžiadané žiadosti o grant.