Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report. Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report. Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report. Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report.

notch


accessibility


NÁŠ VPLYV

Naše správy sa zameriavajú na náš najvýznamnejší vplyv a prihovárajú sa k celému radu zainteresovaných strán vrátane zákazníkov, pacientov, zamestnancov, vládnych a regulačných orgánov, investorov, záujmových skupín, mimovládnych organizácií a vedúcich predstaviteľov verejnej mienky.

Snažíme sa o transparentnosť poskytovaním informácií o zásadách a normách, ktoré riadia naše obchodné rozhodnutia. Navštívte našu webstránku pre USA a získajte viac informácií.

true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?