VYZNAMENANIA

VEDÚCA POZÍCIA V ODVETVÍ

SVETOVÝ LÍDER POKROKU V MEDICÍNE, VO VEDE A TECHNOLÓGIÁCH.
Či už ide o naše označenie v časopise Fortune ako jednej z „Najobdivovanejších spoločností sveta”, alebo je to jej uznanie ako svetového lídra pre udržateľnosť, sme hrdí na našu históriu globálneho lídra.

LÍDER MEDZI PRACOVISKAMI

USILUJEME SA, ABY SME BOLI UZNANÍ AKO NAJLEPŠIE MIESTO NA PRÁCU NA SVETE.
Sme hrdí na to, že naša kultúra je založená na inováciách. Oceňujeme prínos našich zamestnancov a zabezpečujeme, aby mohli vykonávať prácu, na ktorej záleží, a aby mali príležitosti na rast a rozvoj.

VEDECKÉ INOVÁCIE

PRI RIEŠENIACH V OBLASTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ NA CELOM SVETE NAŠE CIELE SIAHAJÚ AŽ ZA HRANICU SPLNITEĽNOSTI.
Inovácia – založená na rôznych nápadoch, perspektívach a skúsenostiach – je spôsob, ako vytvárame riešenia, ktoré menia život a pomáhajú ľuďom žiť ho zdravšie.

GLOBÁLNE OBČIANSTVO

NA CELOM SVETE SME UZNÁVANÍ ZA NÁŠ KOMPLEXNÝ PRÍSTUP K FIREMNÉMU OBČIANSTVU.
Prostredníctvom našich globálnych podnikov a v partnerstve s ostatnými sa venujeme zlepšovaniu životov ľudí na celom svete.