EÚ DPO

Ak chcete kontaktovať zástupcov spoločnosti Abbott v konkrétnej krajine, navštívte stránku Worldwide Locations s informáciami o zástupcoch na celom svete. Ak máte poznámky alebo otázky pre spoločnosť Abbott, prípadne si chcete uplatniť svoje práva, uveďte nasledovné informácie

Vyplňte všetky povinné polia

Neplatná e-mailová adresa

E-mailové adresy sa nezhodujú

Zadajte platné telefónne číslo

Zadajte platné poštové smerovacie číslo (PSČ)

Vyberte aspoň 1 súbor, ktorý chcete nahrať, alebo max. veľkosť 4 MB.

Vyžaduje sa test Captcha

(povinné) Chýbajú zásady ochrany osobných údajov
Na základe predmetu vašej žiadosti vás môžeme požiadať o potvrdenie vašej totožnosti. V takom prípade vás môžeme požiadať o zodpovedajúci dôkaz, ktorý môže zahŕňať napríklad tieto dokumenty:

1)      doklad vašej totožnosti s adresou (pas, vodičský preukaz, doklad SIPO),

2)      doklad totožnosti dotknutej osoby s adresou (ak sa líši od osoby vyššie),

3)      oprávnenie udelené dotknutou osobou konať v jeho/jej mene (ak je to vhodné).

Dokumentácia týkajúca sa preukázania totožnosti (voliteľné) Dokumentácia týkajúca sa preukázania totožnosti*
(voliteľné)

Keď sa presvedčíme o tom, že spĺňate kritériá na poskytnutie údajov alebo uplatnenie práv v zmysle nariadenia EÚ GDPR a súčasne že ste poskytli dostatok potrebných informácií, odpoveď získate do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti na spracovanie. Upozorňujeme, že toto obdobie sa vzhľadom na zložitosť a množstvo žiadostí môže podľa potreby predĺžiť až o ďalších 60 dní. O takomto prípadnom predĺžení spolu s dôvodom oneskorenia budeme informovať dotknutú osobu do 30 dní od prijatia žiadosti.

V prípade žiadosti o prístup k údajom alebo uplatnenie práv vás môžeme ešte skôr, než vyhovieme vašej žiadosti týkajúcej sa údajov, požiadať o preukázanie vašej totožnosti prostredníctvom schváleného dokladu totožnosti.

Tieto osobné údaje zbierame preto, aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku odoslanú prostredníctvom tohto kontaktného formulára. Spoločnosť Abbott a partneri spoločnosti Abbott chápu dôležitosť ochrany vašich údajov a vaše údaje použijú výhradne na to, aby mohli reagovať na vašu požiadavku. Kliknite sem a pozrite si Zásady ochrany osobných údajov EÚ DPO. Kliknutím na políčko nižšie vyjadrujete, že rozumiete, že vami poskytnuté údaje sa budú riadiť Zásadami ochrany osobných údajov EÚ DPO.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?