EÚ DPO

Ak chcete kontaktovať zástupcov spoločnosti Abbott v konkrétnej krajine, navštívte stránku Worldwide Locations s informáciami o zástupcoch na celom svete. Ak máte poznámky alebo otázky pre spoločnosť Abbott, prípadne si chcete uplatniť svoje práva, uveďte nasledovné informácie

Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Firstname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Lastname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Phone Number
Enter valid address Maximum characters :30
Invalid Zip code Maximum characters :10
Invalid State
This field is mandatory This field is mandatory
This field is required

Na základe predmetu vašej žiadosti vás môžeme požiadať o potvrdenie vašej totožnosti. V takom prípade vás môžeme požiadať o zodpovedajúci dôkaz, ktorý môže zahŕňať napríklad tieto dokumenty:

1)      doklad vašej totožnosti s adresou (pas, vodičský preukaz, doklad SIPO),

2)      doklad totožnosti dotknutej osoby s adresou (ak sa líši od osoby vyššie),

3)      oprávnenie udelené dotknutou osobou konať v jeho/jej mene (ak je to vhodné)

 

Dokumentácia týkajúca sa preukázania totožnosti (voliteľné)

Choose File

Remove
Choose File

Keď sa presvedčíme o tom, že spĺňate kritériá na poskytnutie údajov alebo uplatnenie práv v zmysle nariadenia EÚ GDPR a súčasne že ste poskytli dostatok potrebných informácií, odpoveď získate do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti na spracovanie. Upozorňujeme, že toto obdobie sa vzhľadom na zložitosť a množstvo žiadostí môže podľa potreby predĺžiť až o ďalších 60 dní. O takomto prípadnom predĺžení spolu s dôvodom oneskorenia budeme informovať dotknutú osobu do 30 dní od prijatia žiadosti.

This field is mandatory

V prípade žiadosti o prístup k údajom alebo uplatnenie práv vás môžeme ešte skôr, než vyhovieme vašej žiadosti týkajúcej sa údajov, požiadať o preukázanie vašej totožnosti prostredníctvom schváleného dokladu totožnosti.

Tieto osobné údaje zbierame preto, aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku odoslanú prostredníctvom tohto kontaktného formulára. Spoločnosť Abbott a partneri spoločnosti Abbott chápu dôležitosť ochrany vašich údajov a vaše údaje použijú výhradne na to, aby mohli reagovať na vašu požiadavku. Kliknite sem a pozrite si Zásady ochrany osobných údajov EÚ DPO. Kliknutím na políčko nižšie vyjadrujete, že rozumiete, že vami poskytnuté údaje sa budú riadiť Zásadami ochrany osobných údajov EÚ DPO.

 
This field is mandatory