EÚ DPO

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/abbott/sk-sk/eudpoform/jcr:content/parslanding/kanaform_eudop_776e

Resource metadata: {sling.modificationTime=1589542554863, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/abbott/sk-sk/eudpoform/jcr:content/parslanding/kanaform_eudop_776e}

Resource type: abbott/components/global/countieskanaform-eudop

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured
submittext: ODOSLAŤ
jcr:createdBy: tushar.pathak@abbott.com
otherinfo: POPÍŠTE HĽADANÉ INFORMÁCIE SPOLU SO VŠETKÝMI ĎALŠÍMI PRÍSLUŠNÝMI INFORMÁCIAMI. TAKISTO ŠPECIFIKUJTE PRODUKT SPOLOČNOSTI ABBOTT ALEBO OBCHODNÚ ZÁLEŽITOSŤ SÚVISIACE S VAŠOU POŽIADAVKOU. POMÔŽE NÁM TO IDENTIFIKOVAŤ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE. AK PRÍSLUŠNÉ OSOBNÉ ÚDAJE ALEBO HĽADANÉ INFORMÁCIE UCHOVÁVA JEDEN Z NAŠICH EXTERNÝCH POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB, NA ZABEZPEČENIE RÝCHLEHO VYBAVENIA PREPOŠLEME ŽIADOSTI PRIAMO PRÍSLUŠNÉMU POSKYTOVATEĽOVI SLUŽBY.*
verifyemail: OVERIŤ E-MAIL*
subjectdataaboutme: /etc/tags/abbott/eudpocomponent/skconfirmdatasubject
receiveselect: AKO CHCEM DOSTAŤ INFORMÁCIE, KTORÉ O MNE SPOLOČNOSŤ ABBOTT UCHOVÁVA (voliteľné)
phoneerror: Zadajte platné telefónne číslo
questions: OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY
description: <p>Ak chcete kontaktovať zástupcov spoločnosti Abbott v konkrétnej krajine, navštívte stránku Worldwide Locations s informáciami o zástupcoch na celom svete. Ak máte poznámky alebo otázky pre spoločnosť Abbott, prípadne si chcete uplatniť svoje práva, uveďte nasledovné informácie</p>
lastname: PRIEZVISKO*
satisfytext: <p>Keď sa presvedčíme o tom, že spĺňate kritériá na poskytnutie údajov alebo uplatnenie práv v zmysle nariadenia EÚ GDPR a súčasne že ste poskytli dostatok potrebných informácií, odpoveď získate do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti na spracovanie. Upozorňujeme, že toto obdobie sa vzhľadom na zložitosť a množstvo žiadostí môže podľa potreby predĺžiť až o ďalších 60 dní. O takomto prípadnom predĺžení spolu s dôvodom oneskorenia budeme informovať dotknutú osobu do 30 dní od prijatia žiadosti.</p>
locallang: sk_SK
jcr:lastModifiedBy: pesala.himabindu@abbott.com
address: ADRESA (voliteľné)
captchlang: sk
fileuploadtext: Dokumentácia týkajúca sa preukázania totožnosti (voliteľné)
others: Other (please specify) :
kanaURL: https://frh-q.abbott.com
subjectstagpath: /etc/tags/abbott/eudpocomponent/sksubjects
privacypolicycheck: true
privacypolicyerror: (povinné) Chýbajú zásady ochrany osobných údajov
resetbuttontext: RESET
formdefname: Abbott_com_eu_dpo
msgsource: Abbott Global EU DPO Contact
fromhostref: https://qa.abbott.com/eudpoform.html
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1523940039737,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2018,MONTH=3,WEEK_OF_YEAR=16,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=17,DAY_OF_YEAR=107,DAY_OF_WEEK=3,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=0,HOUR=0,HOUR_OF_DAY=0,MINUTE=40,SECOND=39,MILLISECOND=737,ZONE_OFFSET=-14400000,DST_OFFSET=0]
privacy: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
wishestagpath: /etc/tags/abbott/eudpocomponent/skiwishto
ziperror: Zadajte platné poštové smerovacie číslo (PSČ)
zip: PSČ (SMEROVACIE ČÍSLO) (voliteľné)
city: MESTO (voliteľné)
capchafielderror: Vyžaduje sa test Captcha
fileerrormessage: Vyberte aspoň 1 súbor, ktorý chcete nahrať, alebo max. veľkosť 4 MB.
filechosentext: VYBRAŤ SÚBOR
email: E-MAIL*
phone: TELEFÓN (voliteľné)
state: ŠTÁT (PROVINCIA/TERITÓRIUM) (voliteľné)
firstname: MENO*
relationwithsubject: Please describe your relationship with the data subject that leads you to make this request for information on their behalf*
errorpage: /errorpage
relatedabbottproduct: ŠPECIFIKUJTE PRODUKT SPOLOČNOSTI ABBOTT ALEBO OBCHODNÚ ZÁLEŽITOSŤ SÚVISIACE S VAŠOU POŽIADAVKOU*
identification: I am providing the following types of identification:*
submitbuttontext: SUBMIT
fielderror: Vyplňte všetky povinné polia
defaultcountrytagpath: /etc/tags/abbott/contactuscomponent/countries/country
jcr:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1589542554863,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT",offset=0,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2020,MONTH=4,WEEK_OF_YEAR=20,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=15,DAY_OF_YEAR=136,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=0,HOUR=11,HOUR_OF_DAY=11,MINUTE=35,SECOND=54,MILLISECOND=863,ZONE_OFFSET=0,DST_OFFSET=0]
confirmselect: STE DOTKNUTÁ OSOBA? TÝKAJÚ SA TIETO INFORMÁCIE VÁS?*
subselecttext: VYBERTE PREDMET*
thankyoulocale: sk_SK
sling:resourceType: abbott/components/global/countieskanaform-eudop
emailerror: Neplatná e-mailová adresa
datadropdowntext: NIE – KONÁTE V MENE SUBJEKTU ÚDAJOV NA ZÁKLADE JEHO JEJ PÍSOMNÉHO SPLNOMOCNENIA? AK ÁNO, MUSÍTE NÁM DANÉ SPLNOMOCNENIE POSLAŤ.
wishselect: CHCEM*
idprooftext: <p>Na základe predmetu vašej žiadosti vás môžeme požiadať o potvrdenie vašej totožnosti. V takom prípade vás môžeme požiadať o zodpovedajúci dôkaz, ktorý môže zahŕňať napríklad tieto dokumenty:</p> <p>1)      doklad vašej totožnosti s adresou (pas, vodičský preukaz, doklad SIPO),</p> <p>2)      doklad totožnosti dotknutej osoby s adresou (ak sa líši od osoby vyššie),</p> <p>3)      oprávnenie udelené dotknutou osobou konať v jeho/jej mene (ak je to vhodné). </p>
viewdatatext: ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE, KTORÉ O MNE SPOLOČNOSŤ ABBOTT UCHOVÁVA
capchacheck: true
textIsRich: [true, true, true, true]
policytext: <p>V prípade žiadosti o prístup k údajom alebo uplatnenie práv vás môžeme ešte skôr, než vyhovieme vašej žiadosti týkajúcej sa údajov, požiadať o preukázanie vašej totožnosti prostredníctvom schváleného dokladu totožnosti.</p> <p>Tieto osobné údaje zbierame preto, aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku odoslanú prostredníctvom tohto kontaktného formulára. Spoločnosť Abbott a partneri spoločnosti Abbott chápu dôležitosť ochrany vašich údajov a vaše údaje použijú výhradne na to, aby mohli reagovať na vašu požiadavku. Kliknite sem a pozrite si Zásady ochrany osobných údajov EÚ DPO. Kliknutím na políčko nižšie vyjadrujete, že rozumiete, že vami poskytnuté údaje sa budú riadiť Zásadami ochrany osobných údajov EÚ DPO.</p>
mandetoryprooftext: Dokumentácia týkajúca sa preukázania totožnosti*
optionaltext: voliteľné
thankyoupage: /thankyou
receiveinfotagpath: /etc/tags/abbott/eudpocomponent/skreceiveinformation
resettext: RESETOVAŤ
nomatch: E-mailové adresy sa nezhodujú

true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?