alt

NÁŠ PRÍSĽUB

notch-right

Sme odhodlaní pomáhať pri napĺňaní ľudského potenciálu v každom aspekte a etape života. Veríme, že zdravie je kľúčom k tomuto prísľubu. Lebo keď sme zdraví, sme schopní dosiahnuť čokoľvek. A to je dôvod, prečo naše snahy pomôcť ľuďom dosiahnuť čo najlepšie zdravie v každej etape života nikdy neskončia. Tak pretvárame toto presvedčenie do každodennej praxe.

Sme tu pre ľudí, ktorým pomáhame v ich snahe o zdravý život. To je spôsob, akým spoločnosť Abbott pracuje už viac ako storočie – vášnivo a premyslene aplikuje vedu pri úsilí o dosiahnutie trvalého zdravia.

Naše výrobky zahŕňajú všetky aspekty a etapy života, od novorodencov až po dospelých, od výživy a diagnostiky cez lekársku starostlivosť a farmaceutickú terapiu.

  • Presadzujeme špičkovú vedu a technológie, ktoré majú potenciál na výrazné zlepšenie zdravia a praxe zdravotnej starostlivosti.
  • Ceníme si našu rozmanitosť – rozmanitosť našich produktov, technológií, trhov a ľudí – a veríme, že rôzne perspektívy v kombinácii so spoločnými cieľmi inšpirujú nové myšlienky a lepšie spôsoby riešenia meniacich sa zdravotných potrieb.
  • Zameriavame sa na výnimočný výkon – charakteristický znak ľudí v spoločnosti Abbott na celom svete – ktorý žiadame od seba samých a od seba navzájom, pretože naša práca má vplyv na životy ľudí.
  • Snažíme sa získať dôveru tých, ktorým slúžime, tým, že sa zaväzujeme k najvyšším štandardom kvality, dokonalosti v osobných vzťahoch a správaniu charakterizovanému čestnosťou, spravodlivosťou a bezúhonnosťou.
  • Udržiavame úspech – pre naše podnikanie a ľudí, ktorým slúžime – tým, že zostávame verní kľúčovým princípom, na ktorých bola naša spoločnosť založená pred viac ako storočím: inovatívna starostlivosť a túžba zmysluplne prispieť ku všetkému, na čom pracujeme.

PRÍSĽUB NAŠEJ SPOLOČNOSTI JE V ZÁVÄZKU, ŽE NAŠA PRÁCA SA TRVALO ODZRKADĽUJE V ZDRAVÍ A ŽIVOTE.

  • share ZDIEĽAŤ
  • print TLAČIŤ
  • download PREVZIAŤ
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?